WOM

Dia1.JPG

De wijze ouden, met hen meedragende het zware gewicht van hun kennis, grijs vanwege hun zorgen over de wereld om hen heen, vormen een cirkel rond de vuurplaats. Langzaamaan begint de oudste te praten met een krakende stem, de conversatie start, oude en nieuwe tijden smelten samen. De WOM is Itiwana's adviesraad, maar functioneert ook als vertrouwenspersoon en kascommissie. 

 

Ten eerste, hun rol als adviesraad: een paar keer per jaar komen zes of zeven van Itiwana's oudere leden samen om zowel gewenst als ongewenst advies te geven aan Itiwana, doorgegeven via het bestuur. De vergadering voor de ALV rondom de wissel van het bestuur, waar de toekomstige voorzitter en de aftredende voorzitter ook aanwezig zijn, is de belangrijkste van de vergaderingen. De WOM streeft er echter naar om vergaderingen met Itiwana's voorzitter vaker te laten voorkomen. Tijdens deze vergaderingen geeft de WOM advies aan Itiwana over grote zaken rondom het beleid, de financiële beslissing, terugkerende problemen en specifieke problemen rondom het voorzitterschap. Het bestuur en commissies kunnen altijd naar de WOM gaan gedurende het jaar. 

Ten tweede, de WOM heeft een belangrijke rol als vertrouweling. Dit betekent dat de WOM in vertrouwen om advies kan worden gevraagd of als bemiddeling als het bestuur niet kan helpen, of als het bestuur zelf is verwikkeld in een vertrouwelijke zaak binnen de studievereniging. Dit kan gaan om een vertrouwelijke zaak, een klacht of een functionerend probleem binnen het bestuur, met of tussen commissies (en het bestuur) of tussen een lid en het bestuur. 

Ten derde vormt de WOM elk jaar een wettelijk voorgeschreven kascommissie. Deze commissie voert een tweejaarlijkse kascontrole uit in april of mei en controleert ook de financiele jaarlijkse verslagen voor de wissel-ALV in oktober. De kascommissie moet toestemming geven voor deze verslagen voor het bestuur wisselt. 

De WOM bestaat dit jaar uit:

Igor Boog, Sophie Frankenmolen, Simone de Boer, Bregje Schreuders, Sanne Hogesteeger, Nadia Teunissen, Merel de Schepper, Ruben Reus, Lizet Wesselman, Margot van der Meulen, Janita Sanderse, Tessa Kremer, Jemma Middleton, Eslin Cohen Stuart, Maarten Teunisse, Lenne Michiels, Samoa Greeve, Caroline Auée, Laure Lemeire, Christien van de Pavert, Manon Delhaas, Lena Kwakman, Veronie Rouschop en Amber Tolboom.